Jord- og vejarbejde


Med vores eget jordflytningsmateriel udføres alle former for jordarbejder. Flytning og indbygning af muld- og råjord fx i forbindelse med regnvandsbassiner, søer, ridebaner, vejanlæg, cykelstier, jord- og støjvolde.
 
Vi udfører jordarbejder i forbindelse med alle typer ledningsarbejder.
 
Levering og indbygning af grusmaterialer og klargøring til asfalt eller anden belægningstype.
 
Grusveje repareres.