Kloakarbejder


Et utal af interne kloakanlæg for private kunder har vi udført. Her er tale
om spilde- og regnvandsanlæg tilsluttet offentlig kloak eller nye nedsiv-ningsanlæg.
 
Vi har mange års erfaring med både store og små kloakanlæg. Gennem årene er der udført store anlæg for offentlige bygherrer i forbindelse med
kloakseparering og renovering samt nyanlæg i forbindelse med bygge-modninger.
 
Vi leverer og installerer:
 
Gravitationsledninger
Trykledninger
Gennemløbsbrønde
Sandfangsbrønde
Tagnedløbsbrønde
Pumpestationer
Olie- og fedtudskillere
Dræn
Nedsivningsanlæg
 
Vi besidder selv moderne laserudstyr til korrekt udførelse af ledninger. Vi har udstyr til TV-inspektion af små kloakanlæg og materiel til tæthedsprøvning af ledninger i store og små dimensioner.